Ang SAFETY SEAL CERTIFICATION PROGRAM na nakapaloob sa IATF Resolution No. 87 ay may layuning pagtibayin ang pagtalima ng mga pribado at pampublikong establisimyento sa Minimum Health Standard na itinakda ng pamahalaan.

Hinihikayat din ang mamamayan na gamitin ang StaySafe.ph digital contact tracing application para mapalakas ng pamahalaan ang inisyatibo sa contact tracing at epektibong malabanan ang pagkalat ng Covid-19, para sa ligtas na muling pagbubukas ng ekonomiya.