Safety Seal Certification Program
SAFETY SEAL
Agency Logos

Ang SAFETY SEAL CERTIFICATION PROGRAM na nakapaloob sa IATF Resolution No. 87 ay may layuning pagtibayin ang pagtalima ng mga pribado at pampublikong establisimyento sa Minimum Health Standard na itinakda ng pamahalaan.

Hinihikayat din ang mamamayan na gamitin ang StaySafe.ph digital contact tracing application para mapalakas ng pamahalaan ang inisyatibo sa contact tracing at epektibong malabanan ang pagkalat ng Covid-19, para sa ligtas na muling pagbubukas ng ekonomiya.

Implementing Guidelines of the Safety Seal Certification Program
Types of Establishment Covered by the Issuing Authority
Safety Seal Checklist Eligibility
List of Establishments Issued with Safety Seal
Complaint Hotline
For Queries and complaints, please call: Business Permits and Licensing Division
CellPhone No.: 09175901416/09222246923
or send to:
Email Address : dipaculaobplo@gmail.com

How to Use and Register to StaySafe.ph Digital Contact Tracing Application:

Stay Safe Overview Background
StaySafe.Ph-Citizens-Module
StaySafe.ph DL for Establishments Module