Isang Pabatid para sa lahat ng Ka-Dipaculaoeños – #MagpaRehistroKa