MAYOR REYNANTE A. TOLENTINO "ULAT SA BAYAN 2015"
(by Admin  7/28/2015)

Sa ating Kagalang-galang na Sangguniang Bayan, mga panauhin at sa mga mamamayan ng Bayan ng Dipaculao, magandang araw po sa ating lahat.

Dito po sa aking ikawalong taon bilang inyong Punong-bayan dito sa bayan ng Dipaculao, buong karangalan akong naharap sa inyo ngayon upang aking maibahagi sa inyo ang ating nagawa nitong nakaraang taon at ang mga plano na atin pang gagawin para sa pagsulong ng kabuhayan dito sa ating minamahal na bayan.

Sabi nga ng UN SECRETARY-GENERAL na si BAN KI MOON, “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IS PATHWAY TO THE FUTURE WE WANT FOR ALL, ACHIEVE SOCIAL JUSTICE, EXERCISE ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP AND STRENGTHEN GOVERNANCE”, hindi po ito panandalian, kundi aking pangmatagalang gabay para sa aking panunungkulan upang maging patuloy ang pag-unlad ng ating bayan at sa nalalabi ko pang isang taon na pamamahala, asahan nyo po na lalo ko pang pag-iigtingin at pag-iibayuhin ang kaunlaran sa aking nasimulan.

Narito po ako ngayon sa inyong harapan at nais kong iulat ang aking nagawa sa loob ng isa’t kalahating taon.

SA LARANGAN NG IMPRASTRAKTURA.

Sapagkat ito ang siyang nagiging basehan o pundasyon ng pangmatagalang pag-unlad kung kayat ipagpapatuloy ko pa rin ang mga proyektong ito hanggang sa matapos.

Pag-ayos ng mga Spring Water Development Projects sa mga barangay na nangangailangan nito.
Patuloy na pagpapaganda sa ating Pampublikong pamilihan at terminal na siyang sentro ng komersyo ng ating bayan.
Pag-ayos ng ating Multi-purpose building o Sports complex.
Pagpagawa ng mga imprastrakturang tumutulong sa ating mga magsasaka tulad ng mga farm-to-market roads, multi-purpose dryers at iba pa.
Patuloy na pagpapaganda ng mga gusaling pampubliko.

SA LARANGAN NG EKONOMIYA AT PANANALAPI.

Bagaman hirap ang ating Bayan, patuloy pa rin po nating sinisikap na maragdagan ang kita ng ating kabang-bayan na siya naman nating ginagamit upang maibigay ang lahat ng serbisyo at alalay sa higit na nakararami at lubos na nangangailangan noong nakaraang taon 2014, tayo po ay may tayang kabuuang kinita na siyam napu’t tatlong milyon, tatlongdaan walumpu’t anim na libo, tatlong daan anim na piso at pitumpu’t limang sentimo
(P 93,386,306.75) at ito ay hinati sa sumusunod:
Pangkalahatang Serbisyo -apat napung milyon, anim na raan anim napu’t pitong libo, dalawang daan siyam napu’t isang piso at anim napu’t tatlong sentimo (P 40,667,291.63)
Pangkabuhayang kaunlaran -labing limang milyon, anim na raan anim napu’t tatlong libo, limangdaan dalawam pu’t siyam na piso at anim napu’t pitong sentimo (P 15,663,529.67)
Panlipunang kaunlaran - tatlumpu’t pitong milyon, walumpu’t limang libo, apat na raan walumpu’t limang piso at apat na pu’t limang sentimo. (P 37,085,485.45)

Noong 2014, tayo po ay aktuwal na nakakolekta ng siyam na pu’t pitong milyon, siyam na raan apat na pu’t apat na libo, tatlong daan dalawam pu’t dalawang piso at apat na pu’t limang sentimo
(P 97,944,322.45) mas mataas po ito ng labing tatlong porsiyento (13 %) kumpara noong taong 2013, na mayroong walum pu’t anim na milyon, anim na raan limampu’t isang libo, tatlong daan dalawam pu’t apat na piso at sampung sentimo ( P 86,651,324.10.)

Ang ating ”20% development fund”. Ito po ay inilaan at ginastos natin batay sa ating pinagtibay na Panukalang Pamumuhunan para sa pagpapaunlad ng Bayan at Pagbabalangkas sa Taunang Pamumuhunan tulad ng mga sumusunod:

Pagsasaayos ng mga imprastrakturang pampubliko sa ating bayan.
Pagkakaroon ng spring water development sa mga nangangailangang barangay.
Pagpapaimplimenta ng mga batas, programa at paglinang sa ating kalikasan.

Tayo naman ay naglaan at gumastos ng limang porsiyento (5%) ng ating pondo para sa programa at planong pinagtibay para sa kahandaan sa mga sakuna at kalamidad. Tulad ng mga sumusunod:

Construction of water system in Calaocan ��" apat na raan siyam napu’t anim na libo, isang daan at labing tatlong piso. (P 496,113.00)
Construction of spring water development in Borlongan- limang daang libo, pitongdaan at limampung piso (P500,750.00)
Improvement of rural water system in Dinadiawan- walumpu’t tatlong libo at anim na raang piso (P83,600.00)
Purchase of office supplies and equipment- walum pu’t siyam na libo at siyam na raan pitum pu’t dalawang piso (P89,972)
Training and seminars- tatlumpu’t limang libo at siyam napu’t tatlong piso (P35,093)
Purchase of medicines ��" isang milyon pitong daan siyam na pu’t siyam na libo at pitumpu’t anim na piso (P1,799,076.00)

Ito po ay may kabuuang halaga na tatlong milyon apat na libo at anim na daan at apat na piso.(P3,004,604.00)

Tayo rin po ay nakapagsagawa na ng mga programa at plano patungkol sa kahandaan sa kalamidad para po sa ating munisipyo at mga barangay, katulad ng ICS o ang Incident Command System; na naglalayon sa atin ng ating mga gagawin bilang opisyal at volunteer sa tuwing may sakuna, kalamidad, o anumang malaking gawain o aktibidad. Nariyan din ang Contingency Plan, ito naman ang dokumentong ating nagawa upang ating malaman ang ating mga gagawin sa panahon ng disaster o kalamidad dito sa ating lugar.

Nakapag-instila na rin po tayo ng ating AWS o Automatic weather station dito sa munisipyo at sa brgy ng Dinadiawan, na ating ginagamit sa pagtaya ng panahon dito sa ating lugar.


PARA SA KAUNLARANG PANLIPUNAN

Tayo po ay naglaan at gumastos para sa mga sumusunod:

EDUKASYON
Ang pondo ng tanging laang kaperahan sa pagtuturo o SEF noong 2014 na nagkakahalaga ng isang milyon, siyam na raan siyam napu’t anim na libo, limampu’t anim na piso at labing tatlong sentimo (P1,996,056.13) ay ginamit ayon sa pinagtibay na resolusyon ng Local School Board. Ang actual na SEF natin ngayon taon mula Enero hanggang Hunyo ay umabot na po sa halagang apat na milyon, siyam na raan siyam na libo, labing walong piso at labing apat na sentimo (P 4,909,018.14). Ang mga pondo pong ito ay gugugulin sa mga proyektong magsasaayos ng ating paaralan at iba pang programang pang edukasyon ng ating local na pamahalaan.

Bagaman po na mayroon na tayong SEF na nagagamit para sa edukasyon. Nalalaman ko po na ito ay kulang, kung kaya’t kahit paano ay aking dinaragdagan natin ito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ko sa kung anuman ang mga karagdagang hiling ng ating mga guro. Ito ay hindi dahil sa sila’y aking paborito, kundi sa kadahilanang kasama talaga sa aking prayoridad na mapataas ang antas ng edukasyon dito sa ating bayan.

KALUSUGAN AT NUTRISYON
Lubos pong naging aktibo ang ating opisina ng pangkalusugan at ang kanilang proyekto ay mga sumusunod:

Outstanding Municipality during 2014-Measles Rubella Oral Polio Vaccine Mass Imunization
Rank 2- Aurora Province
RAnk 18- Region III
Achieve 4 in1 Category in PhilHealth ( Catering to Maternal Care Package, Primary Health Care or TSEKUP, Malaria Care Package, TB DOTS)
Best Performer in the implementation of Garantisadong Pambata
Launching of Barangay Dental Worker
Successfully implementing Activation of Community Health Team
Successfully Launch the Municipal Grand Buntis Party
The LGU is the recipient, First Batch of Municipal Local Governance for Health Sponsored by Development Academy of the Philippines (DAP), ZUELLIG Foundation Inc. ang Department of Health (DOH)
Acquired additional Health Care Provider
Doctor to the Barrios
Dentists
Nurse Deployment Program
Municipal Health Midwife Placement Program
Implemented the Pneumococcal Vaccination and Anti FLU Vaccination for Senior Citizen
Facilitate the Implementation of the 24/7 Birthing Clinic
Acquired the expansion of the Birthing Clinic (Municipal Health Center)

PANLIPUNANG-ALALAY (SOCIAL SERVICES)

Ang tanggapang pambayan ng paglilingkod at pagpapaunlad ay patuloy po na nagsusulong ng mga programang tulong sa lahat ng sector ng ating lipunan. Una sa mga batang may edad na tatlo hanggang apat na taong gulang na kung saan ito ay pumapasok sa Day Care, sa taong 2014 tayo po ay naglaan ng halagang anim na raan siyam napu’t isang libo at dalawang daang piso (P691, 200.00) para sa buwanang honorarya ng mga manggagawa at sa tulong ng tanggapang pang rehiyon ng panglilingkod at pagpapaunlad tayo ay nakapagpakain ng anim na buwan sa lahat ng batang Day care na kung saan ito ay umabot ng halagang isang milyon, dalawang daan pitum put walong libo at tatlumpu’t anim na piso (P 1,278,036.00). sa nagdaang taon din po naisagawa ang mass feeding at buwan ng mga bata, na kung saan dinaluhan ng isang libo at dalawang daang tao. Patuloy din ang pag alalay sa mga batang nagiging biktima ng pang-aabuso. Para naman po sa mga kababaihan patuloy ang pagbibigay ng pagkakataong mapaunladang kanilang kakayahan sa paghahanap buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagsasanay pangkabuhayan at andiyan parin ang paglalaan ng pondo para sa selebrasyon ng buwan ng kababaihan.

Ang pamahalaang pambayan ay naglaan parin po ng pondo sa mga kababayan nating may kapansanan, na kung saan sa nakaraang taon ay ginamit ang pondong nakalaan para sa pagbili ng “ Mobility aid “, “Educational Assistance”, “Food pack” at para sa kanilang araw ng selebrasyon. Gayundin sa ating katandaan na kung saan may nakalaan na pondo para sa araw ng kanilang selebrasyon, pagkakasakit at pang alalay sa pagkain.

Sa unang anim na buwan ng taong kasalukuyan, nakamit ng ating katandaan ang buwanang pension mula sa ating lokal na pamahalaan bilang suporta sa RA 9994 at sa taong ding ito naisagawa ang malawakang pagpapatala ng ating katandaan bilang suporta sa mandato, na ang lahat ng ating katandaan ay magiging direktang miyenbro ng Philhealth para sila ay maalalayan sa medical na pangangailangan. Sa ngayon ay mayroon na po tayong isang libo, tatlong daan dalawampu’t tatlo (1,323 na katandaan na naitala.

Patuloy pa rin po ang suporta natin sa mga Out of school youth sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay ng SMAW o shielded metal arc welding skill na kung saan maaring magamit nila ito para kumita o dag dag na pangkabuhayan ng pamilya o mabigyan ng pagkakataon na sila ay makapagtrabaho sa ibang bansa. Tayo po ay nagkaroon ng apat napu’t tatlong (43) batang nakapagtapos at sila po ay napagkalooban ng SMAW starter kit.

Sa taon pong ito nakapaglaan parin po tayo ng pondong dalawang milyon at walong daan libong piso (2,800,000.00) para sa Gender and development. Kung saan ito pong pondo na ito ay maibibigay na serbisyo para sa iba’t-ibang sector ng ating lipunan. Kasama po dito ang pondong ginamit para sa minsanan ng paggawa ng plano para sa sususnod na taon. Kung saan binigyan diin ang pondo para sa edukasyon, kalusugan at proteksiyon ng mga bata, kapakanan at tulong sa pag unlad ng mga kababaihan, pangkabuhayan sa mga kabataan, serbisyo para sa may mga kapansanan, tulong pinansyal sa ating katandaan.

Patuloy parin po ang pagsuporta natin sa 4p’s o ang pantawid pamilyang Pilipino program para mabawasan ang kahirapan na nararanasan ng ating mamamayan.

PANGANGASIWA O PAMAMAHALA NG BASURA (SOLID WASTE MANAGEMENT)

Upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran ay naglaan tayo ng limang daang libong piso (P 500,000.00) para sa taong 2014 bilang pasahod sa mga basurero, krudo ng trak at iba pang pangangailangan patungkol sa solid waste .

Sa Kaunlaran ng Agrikultura

Tayo po ay naglaan ng halagang tatlong milyon,walong raan tatlumpu’t apat na libo,apat na daan labing siyam at anim na pu’t walong sentimo (P3,834,419.68) at ginastos natin ito sa mga sumusunod na programa:

pagbibigay ng mga post-harvest facilities at mga makinang pambukid sa mga magsasaka
tulong pangkabuhayan sa mga kooperatiba
pagbigay ng mga kagamitan sa pangingisda gaya ng mga makina ng Bangka,kawil,gill net, at lampara sa mga brgy. Ng mijares, gupa at Dinadiawan.
pagbigay ng mga hayop tulad ng gatasang kalabaw at patabaing baboy
patuloy parin po ang pagbigay ng limampung porsyento (50%) subsidy sa palay at libreng binhing mais at sari-saring pananim na buto ng mga gulay.


Sa Kaayusan at Kapayapaan

Bagama’t kakaunti ang ating tulong pinansiyal sa ating PNP Station at Fire Station ay buong karangalan kong ipinababatid sa inyo na halos walang gaanong mabibigat na krimen at sunog na naganap sa ating bayan noong nakaraang taon. Ito po ang tala:

Kampanya laban sa di-lisensyadong armas
Kampanya laban sa illegal na pangangahoy.
Kampanya laban sa mga wanted persons
Pagkakaroon ng presensiya ng mga pulis sa publiko
Patuloy na pagsupo sa mga krimen dito sa Dipaculao
“Bantay Aral” Project ��" gift giving of school supplies (PNP)
“Pulis sa Hapag Kalinga” ��" feeding program
“balik sanay, sagip buhay”
“Batang pulis reporter”
“Oplan clean rider”
Pagpapatupad ng oplan “lambat sibat”
Rumesponde sa 1 insidente ng sunog
10. Nakapag-inspect ng dalawang daan at anim na pu’t pito (267) na establisimiyento
11. Nagkaroon ng “Ugnayan sa Barangay”
12. Nakilahok sa programang Fire at Earthquake Drill
13. Nagkaroon ng “Kiddie Junior Fire Marshall”
14. Nagsagawa ng Lectures/Seminars Conducted sa mga barangay at paaralan
15. Pagtulong sa mga programa ng local na pamahalaan tulad sa:
a. lokal na eleksiyon
b. adbokasiya ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council


Human Resource Development.

Sapat na pondo para sahod , pagsasanay at benepisyo para sa lahat ng namumuno at manggagawa ang kailangan ng isang organisasyon upang ito ay matagumpay na makapagserbisyo. Noong nakaraang taon, ang halagang tatlum pu’t walong milyon, walong raan siyam na pu’t apat na libo, limang daan at tatlumpong piso (P38,894,530.00) ay inilaan para dito batay sa batas ng budgeting.

Para naman sa gastusin ng mga opisina o ang kanilang maintenance and operating expenses, tayo ay nakapaglaan at gumastos ng tatlumpu’t walong milyon, dalawang raan pitumpu’t dalawang libo, isang daan at labing isang piso (P38,272,111.00)

Ganoon din po sa capital outlay na kung saan dito kinukuha ang pambili ng mga mahahalagang gamit. Upang makasabay ang ating mga opisina sa mabilis na operasyon o tamang pagbibigay ng serbisyo publiko. Nakaraang taon, naglaan tayo at gumastos ng labing apat na milyon, limang raan apat na pu’t apat na libo, tatlong daan tatlumpu’t siyam na piso at labing isang sentimo (P14,544,339.11)


Kung noong nakaraang taon ay mayroon tayong laang gugulin na siyam napu’t tatlong milyon, tatlong raan walumpu’t anim na libo, tatlong daan anim na piso at pitumpu’t limang sentimo (P93,386,306.75), ngayong taon ay mayroon tayong isang daan apat na milyon, siyam na raan siyam na pu’t dalawang libo, siyam na daan dalawampung piso (P104,992,920.00). Ito po ay tumaas ng labing isang (11) porsiyento.

Ang halaga pong ito ay ating inilaan at ginagastos para sa mga sumusunod:


Pangkalahatang Serbisyo (General Public Services) Apat na pu’t walong milyon, apat na raan limampu’t dalawang libo,walong daan pitumpu’t anim na piso at walumpu’t limang sentimo(48,452,876.85)
Pangkabuhayang Kaunlaran (Economic Services) Dalawampu’t limang milyon, tatlong raan tatlumpu’t tatlong libo, anim na daan dalawampu’t limang piso at labing anim na sentimo (25,330,625.16)
Panlipunang Kaunlaran (Social Services) Tatlumpu’t isang milyon, isang raan siyam na pu’t tatlong libo, dalawang daan tatlumpung piso at walumpu’t apat na sentimo(31,193,230.84)
May KABUUAN Isang daan apat na milyon, siyam na raan siyam na pu’t dalawa, siyam na daan at dalawampung piso (104,992,920.00)

Tulad po ng inilatag ko sa inyo, ang lahat ay para po mapabilis ang pagsulong ng ating bayan at mabawasan ang dami ng mga mahihirap dito.

Sa loob po ng naunang 6 na buwan ng taon na ito. narito po ang ating mga naisagawa ng pangunahing pang-bayang gawain:


Pangkalahatang serbisyo
1 Maint. Of Bldg. & Anay Treatment Apat na raang at limampung libong piso (450,000.00 )
2 Street Cleaning Program Dalawang daan at limampung libong piso (250,000.00 )
3 Pag-ayos sa multi- purpose Bldg-Ipil Limang daang libo (500,000.00 )
4 Pag-ayos sa multi- purpose Bldg -Mucdol Isang milyong piso (1,000,000.00 )
5 Pag-ayos sa multi- purpose Bldg -North Pob Isang milyong piso (1,000,000.00 )
6 Pag-ayos sa multi- purpose Bldg -Diarabasin Isang milyong piso (1,000,000.00 )
7 Pag-ayos sa multi- purpose Bldg -Gupa Limang daang piso (500,000.00 )
8 Pag-ayos sa multi- purpose Bldg -Ditale Limang daang piso (500,000.00 )
9. Pag-ayos sa multi- purpose Bldg -mijares Limang daang piso (500,000.00 )
10 Pag-ayos sa multi- purpose Bldg -salay Limang daang piso (500,000.00 )
11 Pag-ayos sa multi- purpose Bldg -bayabas Limang daang piso (500,000.00 )
Kabuuan para sa pangkalahatang serbisyo Limang milyon at walong daan libong piso (5,800,000)

Pangkalikasang kaunlaran
1 OPEN Canal/Drainage sa brgy PUANGI Tatlong daan walumpu’t anim na libong piso (386,000.00)
2 Drainage System sa Gines & Parilla Sts.- South Poblacion Isang milyon at apat na raang piso (1,400,000.00 )
3 Drainage System @ Mabini St.- South Poblacion Apat na raan siyam napung libo,dalawang daan labing apat na piso at limamp[ung sentimo ( 490,214.50 )
Kabuuan ng pangkalikasang kaunlaran Dalawang milyon, dalawang daan pitoumpu’t anim na libo, dalawang daan labing apat na piso at limampung sentimo (2,276,214.50)
Pangkabuhayang kaunlaran -
1 Concreting Brgy Road-LABOY Pitong daan limampung libong piso (750,000.00)
2 Concreting Brgy Road-LIPIT Dalawang daan libong piso (200,000.00)
3 Concreting Brgy Road-SAPANGKAWAYAN Dalawang daan libong piso (200,000.00)
4 Concreting Brgy Road-NORTH Pob./ Dulay Street Dalawang daan libong piso (200,000.00)
5 Concreting Brgy Road-BAYABAS Pitong daan limampung libong piso (750,000.00)
6 Concreting Brgy Road-MALIGAYA Dalawang daan libong piso (200,000.00)
7 Concreting Brgy Road-SOUTH POB./ E. Combis Street Apat na raan walum pu’t dalawang libo at limang daang piso (482,500.00 )
8 Concreting Brgy Road-NORTH Pob./ VALDEZ Street Dalawang daan libong piso (200,000.00)
9 Concreting Brgy Road-DIAMANEN Dalawang daan libong piso (200,000.00)
10 Construction of Box Culvert @ CALAOOCAN Limang daang libong piso (P500,000.00)
11 Public Market Development ( isang milyon, walung daan limampu’t isang libo , pitong daan at walumpung piso (1,851,780.00)
12 Construction of Covered Court-Mun. Compd. Isang milyon, dalawang daan at limampung libong piso (1,250,000.00 )
Kabuuan ng pangkabuhayang kaunlaran Anim na milyon, pitong daan walumpu’t apat na libo dalawang daan at walumpung piso (6,784,280)

Ang mga proyekto at mga programang nabanggit ay nakalagay sa ating pinagtibay na Panukalang Pamumuhunan Para sa Pagpapaunlad ng Bayan at Pagbabalangkas sa Taunang Pamumuhunan na siyang nagiging gabay para sa ating patuloy na pag-unlad.

Mariin din po ang aking pasasalamat sa mga ahensiyang patuloy na tumutulong sa atin. Tulad nalang po ng kagawaran ng Pagawing Bayan at Lansangan (DPWH) na naghain ng mga pang-inpraistrakturang proyekto t programa tulad ng mg sumusunod.
1. Pag-aayos ng Dinadiawan to Madella Road ��" dalawang daan at dalawam pu’t siyam na milyong piso (229 M)
2. Pagkonkreto ng Brgy. Road sa Brgy. Lipit ��" sampung milyong piso (10 M)
3. Pagkonkreto ng FTMR sa Brgy. Borlongan ��" labinglimang milyong piso (15 M)
4. Pagpapatibay muli o petrofitting ng tulay sa Brgy. Lipit ��" isa’t kalahating milyong piso (1.5 M)
5. Pag-aayos sa ating Multi-purpose bldg. o an gating Sports Complex ��" limang milyong piso (5M)
6. Pagbibigay rin sa atin ng isang evacuation center sa Brgy. South Poblacion ��"limang milyong piso (5M)
7. pagsasagawa ng multi-purpose bldg sa Dipaculao National High School ��" Limang milyong piso (5M)
Nariyan din po ang tulong mula sa iba’t-ibang nasyonal na ahensiya sa pamamagitan ng “Bottoms-up Budgeting” o BUB ngayong taon 2015 tayo po ay pagkalooban ng mga sumusunod
1.Farm supply & Farm Equipment ��" isang milyon ata limang daang libong piso (1,500,000.00)
2. Organic Fertilizers, Pesticides CUM vegetable production ��" isang milyong piso (1,000,000)
3. 1 unit standard evacuation center ��" limang milyon at isangdaang libong piso (5,100,000)
4. Procurement of Rescue Equipment ��" siyam na raang libong piso (900,000)
5. Rehabilitation of Senior Citizen DAY CENTER ��" isang milyong piso (1,000,000)
6. Program materials & play ground facilities ��" isang milyong piso (1,000,000)
Suwerte rin po tayo, at tayo ay napili ng Save the Children ��" Phil. upang bigyan ng iba’t-ibang proyekto na may kinalaman sa Disaster Risk Reduction ��" Climate change adapatation o DRR-CCA sa mga Pilot Brgys. at mga school sa ating lugar tulad ng mga sumusunod.
1. Climate change adaptation (CCA) on the GO: Educating Students from Borlongan, Diarabasin & Dianed Elementary schools on CCA ��" apat na pu’t siyam na libo at isang daan labinlimang piso (49,115)
2. Adopt-a-River: Mangrove Reforestation in Brgy. Borlongan. ��" dalawam pu’t pitong libo walong daan at pitumpung piso (27,870)
3. Development of integrated farm in Calaocan Elementary School & Ensuring Sustainable Support for School nutrition. ��" anim na pung libo at apat na raang piso (60,400)
4. School-based INSET on Climate change (Diamanen Primary School) ��" walong libo siyam na raan at siyam napu’t limang piso (8,995)
5. Soil Stabilization of Libing Creek & Establishment of School Mini Bamboo Nursery (Dinadiawan Elementary school)��" isang daan apat na libo apat na raan pitumpu’t anim na piso at walumpu’t walong sentimo (104,476.88)
6. Reduction of Biodegradable Waste through vermicomposing & maintenance of Organic School Garden (Dipaculao Central school)��" isang daan isang libo apat napu’t limang piso at limampung sentimo (101,045.50)
7.Organic Vegetables Production using Effective Microorganism (EM) technology (Brgy Diamanen)��" siyam napu’t walong libo at siyam na raang piso (98,900 )
8. Banana Chips & Coconut Food Processing (Brgy. Borlongan) ��" isang daan limang libo isang daan at walumpung piso (105,180)
9. In-school Rain Gauge & VHF Radio use in Dinadiawan National High School ��" pitumpung libong piso (70,000)
10. Improvement of Water System in Corehouse sa brgy Dinadiawan ��" isang daan pitumpu’t walong libo at dalawang daang piso (178,200)
11.Establishment of Seed bank & Mini-nursery (Dipaculao national high school) ��" limampung libo dalawang daan at sampung piso (50,210)
12.Rehabilitation of water tank, water connection & water spring sa Brgy. Toytoyan ��" isang daan at walumpung libong piso (180,000)
13.Repair of water system sa brgy Calaocan ��" isang daan pitumpu’t walong libo, apat na raan tatlumpu’t pitong piso at tatlumpu’t dalawang sentimo (178,437.32)


Para po sa susunod na taon, 2016, tayo po ay may tayang kabuuang kita na isang daan labing apat na milyon, walong daan labindalawang libo, pitong daan at siyam napu’t isang piso (P 114,812,791.00). Ito po ay nahahati sa mga sumusunod:

Personnel Services Limampung dalawang milyon, isang daan apat napu’t tatlong libo, tatlong daan siyam na pu’t walong piso at anim napung sentimo (52,143,398.60 )
MOOE Labing siyam na milyon, walong raan tatlumpu’t isang libo, tatlumpu’t dalawang piso at limampu’t pitong sentimo (19,831,032.57)
Capital Outlay isang milyon , dalawandaan at limampung libong piso (1,250,000.00)
20% Development Fund Dalawampu’t isang milyon, isang daan apatnapu’t apat na libo at isang daan apatnapu’t walong piso (21,144,148.00)
5% DRRM fund Limang milyon, pitong daan apatnapung libo, anim na raan tatlumpu’t pitong piso at limampu’t limang sentimo (5,740,637.55)
Special Purpose Appropriations (SPA) Labing apat na milyon, pitong daan tatlong libo, limang daan pitumpu’t dalawang piso at walumpu’t walong sentimo (14,703,572.88)
KABUUAN Isang daan labing apat na milyon , walung daan labing dalawang libo, pitong daan at siyam na pu’t isang piso (114,812,791.00)

Patuloy po tayong magbibigay ng tulong-alalay sa mga magsasaka, hindi lang ng palayan kundi pati rin sa maisan at kapihan upang mapataas ang ani sa pagkaing-butil dito sa ating bayan.

Patuloy po ninyong bantayan at siyasatin po ninyo ang ating mga Full Disclosure Policy bulletin board na nasa ibabang lobby ng ating Municipal Hall, Public Market at Municipal Health Office na kung saan nakatala ang lahat ang mga dokumento ng ating pagtalima sa Patakaran Para sa Buong Pagsisiwalat. Wala po tayong itinatagong sikreto o hidden agenda na tinatawag.

Kung inyo pong maalala, may nabanggit po ako nuong aking huling soma nuong 2014 na “Kapag may turismo, may trabaho,” sabi nga ng isang dating kalihim ng Turismo. Layunin natin na mapaghandaan na ngayon pa lang ang pagpapatupad sa gagawin ninyong Kodigo o mga Alituntunin sa Turismo sapagkat wala nang makapipigil sa pagdami ng mga turistang bibisita rito. Dahil po dito, napagtibay na po sa pamamagitan ng isang ordinansa ang pagkakaroon natin ng opisina ng Tourism and Culture Development na siyang magiging gabay at mangangasiwa ng turismo dito sa ating bayan. Alam kong sa pamamagitan ng turismo ay hindi na tayo lubusang aasa pa sa Internal Revenue Allotment dahil pag may kodigo nang ipinapatupad ay tiyak ang kitang papasok hindi lang sa kabang-bayan kundi maging sa mga mamamayan.


Ako po ay lubos na nagpapasalamat, una, sa ating Pangalawang Punong Bayan Teresita A. Obillo at sa kanyang mga Staff, sa pangunguna ni G. Marvin C. Segundo. Sa sangguniang bayan na binubuo nina Kgg. Joanna Wilma C. Salamanca, Kgg. Alan F. Tolentino, Kgg. Amelia I. Velasco, Kgg. Franklin J. Reyes, Kgg. Lito V. Pascua, Kgg. Nolito D. Licaycay, Kgg Roberto S. Delos Santos, Kgg Nestor A. Gines, , kay Kgg. Randy O. Salo; ang ating kauna-unahang lingkod na kumakatawan sa ating mga katutubo. Kay Kgg. Espiridion R. Combis sampu ng kanyang mga kasama sa Liga ng mga Barangay. Sa kanilang lubos na pakikiisa at pagsuporta sa inyong lingkod sa pagpapatibay sa mga pangunahing proyekto ng ating bayan.

Ganoon din po sa ating mahusay at masipag na Pinuno ng Tanggapan ng Kalusugang Pambayan Dr. Arturo A. Parilla, Jr. Sa kaniyang inisyatiba (initiative) ay mayroon na uli tayong extension sa Birthing Clinic na kung saan higit na ligtas ang mga nanay sa kanilang panganganak kumpara sa mga bahay lamang. At sa pagkakaroon natin ng mga karagdadagang doctor sa barrio, dentist , mga nurse at mga midwife na siyang nagbabantay ng kalusugan ng ating mga mamamayan.

Nagpapasalamat po tayo sa ating MDRRMO Arturo L. Molina, Jr. sa kanyang kasipagan at aktibong mga pagkilos upang ang lahat ng mga plano para sa ating kahandaan pagdating ng mga sakuna at kalamidad ay maayos na maipatupad. At sana po magtagumpay tayo na maging recipient o awardee ng “Gawad kalasag” na OCD- Region 3.

Ganoon din po sa ating Pinuno ng Pambayang Tanggapan ng Panlipunang Kapakanan at Pagpapaunlad, Gng. Celestina A. Abellera at ng kanyang mga staff sa aktibo nilang pagpapatupad sa lahat ng programa at proyektong pangkapakanan ng mga mamamayan. Kahit kakaunti po sila sa kanilang tanggapan ay maayos nilang nagagampanan ang marami nilang gawain.

Sa ating Pinuno ng Tanggapan ng Pambayang Pagsasaka Reynaldo M. Pascua kasama ng kanyang agricultural technologist sa mahusay niyang pangangasiwa sa kaniyang tanggapan kaya lubos na nabibiyayaan at natutulungan ang ating mga magsasaka at mangingisda.

Salamat din sa ating Pinuno ng Pagpapaunlad sa Pantaong Pinagkukunan Gng. Leticia F. Combis dahil siya ang nagsisilbing takbuhan ng mga empleyadong nangangailangan ng mga bagay kaugnay sa kanilang mga opisyal na gawain.

Salamat din po sa pamunuan ng himpilan ng ating local na kapulisan at Bureau of Fire Protection, na sina COP Ferdinand B. Usita at Fire chief Conrado A. Manondo. Sa kanilang patuloy at masugid na pagbabantay at pagpapanatili ng kapayapaan dito sa ating bayan.

Nagpapasalamat at sumasaludo din po sa dedikasyon at sipag ng lahat ng kawani at pinuno ng lahat ng tanggapang lokal sa pangunguna nina: Pinuno ng Pambayang Pagpaplano at Kaunlaran G. Jaime R. Valdez, Pinuno ng Pambayang Paglalaang-Gugulin Gng. Remedios A. delos Santos, Pinuno ng Pambayang Inhenyerya Engr. Manuel C. Balbuena, Pinuno ng Pambayang Ingat-Yaman Gng. Maria Elena P. Chavez, Pinuno ng Pambayang Tanggapan ng Pagtaya sa mga Ari-arian Engr. Fortunato N. Cacanindin, Pinuno ng Pambayang Tanggapan ng Talaang Sibil Gng Juvy marie Cahuela at Pinuno ng Tanggapan ng Pambayang Talatuusan Gng. Eden M. Combis.. sa pakikiisa at pakikipagtulungan nila sa inyong lingkod sa pagpapatupad natin ng mga programang pangkaunlaran ng ating bayan. Siyempre nagpapasalamat din ako at sumasaludo sa mga masisipag kong kawani lalo na kina Mr. Marius Agulto, Alfred Agua, Virgilio Combis, Solito delos Reyes, at Mark Anthony Canasa. Sa walang sawa nilang pagsuporta at pagtulong sa akin, kahit hindi oras ng trabaho basta’t kailangan ko ang kanilang serbisyo ay nariyan sila upang umalalay sa akin.

Pagkakaisa at pagtutulungan ang siyang susi natin sa tagumpay. At kung aalisin natin ang ugaling pagkakakanya-kanya at pagiging mapanisi sa kapwa…. Naniniwala po ako na tayo ay patuloy na uunlad at payapa dito sa ating mahal na bayan ng Dipaculao.

Muli po.. iiwan ko sa inyong lahat sa aking huling SOMA bilang inyong punong bayan ang mga katagang;

“Let us change our crooked ways and move forward to a bright future. “

Maraming salamat po sa pakikinig at magandang umaga muli sa inyong lahat.

See more News